Besluit Nr. 2/2021 van het Gemengd Comité voor de CETA van 29 januari 2021 tot vaststelling van een procedure voor het geven van uitleggingen overeenkomstig artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de CETA, als een bijlage bij zijn reglement van orde [2021/265]