Mål C-342/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Helsingfors förvaltningsdomstol (Finland) den 23 juli 2020 – A SCPI