Zaak C-342/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Helsingin hallinto-oikeus (Finland) op 23 juli 2020 — A SCPI