C-342/20. sz. ügy: A Helsingin hallinto-oikeus (Finnország) által 2020. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „A” SCPI