Predmet C-342/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2020. uputio Helsingin hallinto-oikeus (Finska) – A SCPI