Sag C-342/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Helsingin hallinto-oikeus (Finland) den 23. juli 2020 — A SCPI