Дело C-342/20: Преюдициално запитване от Helsingin hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 23 юли 2020 г. — A SCPI