Писмен въпрос E-8120/10 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Убийства на роми в Словакия