Schriftelijke vraag E-3198/05 van Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) aan de Raad. Financiering van het reïntegratieprogramma in Colombia