Zaak C-117/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 15 oktober 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Litouwen) — “Linas Agro” AB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Prejudiciële verwijzing – Douane-unie – Uitvoeringsverordening (EU) nr. 999/2014 – Definitief antidumpingrecht op de invoer van vaste meststoffen met een ammoniumnitraatgehalte van meer dan 80 gewichtspercenten – Definitie – Verordening (EG) nr. 945/2005 – Bepaling van het ammoniumnitraatgehalte – Aanname dat een product met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten een ammoniumnitraatgehalte van meer dan 80 gewichtspercenten heeft]