Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania wynikające z programu prac na lata 2021–2022 w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021–2027) 2021/C 117/05