Indkaldelse af forslag og dertil knyttede aktiviteter vedrørende arbejdsprogrammet for 2021-2022 for Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027) 2021/C 117/05