Výzvy k předkládání návrhů a související činnosti v kontextu pracovního programu ERI na roky 2021–2022 v rámci programu Horizont Evropa – rámcového programu pro výzkum a inovace (2021–2027) 2021/C 117/05