Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CA 154, 28 juni 2002