Kawża C-295/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal- 10 ta’ Lulju 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU vs Il-Kummissjoni Ewropea, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Artikolu 102 TFUE — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Swieq Spanjoli tal-aċċess għall-internet tal-broadband — Kompressjoni tal-marġni — Artikolu 263 TFUE — Stħarriġ tal-legalità — Artikolu 261 TFUE — Ġurisdizzjoni sħiħa — Artikolu 47 tal-Karta — Prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Stħarriġ ta’ ġurisdizzjoni sħiħa — Ammont tal-multa — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni)