C-295/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Telefónica SA, Telefónica de España SAU kontra Európai Bizottság, France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (EUMSZ 102. cikk — Erőfölénnyel való visszaélés — A széles sávú internet-hozzáférés spanyol piacai — Árprés — EUMSZ 263. cikk — A jogszerűség vizsgálata — EUMSZ 261. cikk — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — A Charta 47. cikke — A hatékony bírói jogvédelem elve — Korlátlan felülvizsgálat — A bírság összege — Az arányosság elve — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)