Schriftelijke vraag E-2811/06 van Hiltrud Breyer (Verts/ALE) aan de Commissie. Etikettering en toepassing van synthetische nanodeeltjes in zonnebrandmiddelen en cosmetica