Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 129, 27 maj 2008