Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2015 betreffende de toetsing van de verklaringen van voorgedragen commissarissen betreffende hun financiële belangen (interpretatie van lid 1 (a) van Bijlage XVI van het Reglement) (2015/2047(REG))