Дело T-37/08: Решение на Общия съд от 8 ноември 2011 г. — Walton/Комисия (Изпълнение на бюджета — Събиране — Прихващане на вземания — Обратно действие — Решение на Общия съд, с което Комисията се осъжда да плати обезщетение заедно с лихвите — Безспорно, ликвидно и изискуемо вземане)