Zaak T-421/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Beste Oma — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]