Mål T-215/17: Tribunalens dom av den 31 januari 2019 – Pear Technologies mot EUIPO – Apple (PEAR) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket PEAR — Äldre EU-figurmärke föreställande ett äpple — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet föreligger inte — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning 2017/1001))