Resolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2008 over de Europese Onderzoeksruimte (EOR): nieuwe perspectieven (2007/2187(INI))