Írásbeli kérdés E-0761/07 előterjesztette: Gisela Kallenbach (Verts/ALE) és Milan Horáček (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Az Elba hajózhatósága