Overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de coördinatie van programma’s voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur