Uitvoeringsverordening (EU) 2020/571 van de Commissie van 24 april 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op tafel- en keukengerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2131, en tot terugbetaling van geïnde rechten