Mededeling van de Commissie betreffende partijen die van het antidumpingrecht zijn vrijgesteld ingevolge Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht, gehandhaafd bij Verordening (EG) nr. 1524/2000 van de Raad en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2005 van de Raad: naams- en adreswijzigingen van bepaalde vrijgestelde partijen