Schriftelijke vraag E-007136/11 Bogusław Sonik (PPE) aan de Commissie. Misleidende reclame