VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT over handels- en investeringsbelemmeringen en protectionistische tendenzen 1 juli 2014 - 31 december 2015$