Lieta C-496/04: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2006. gada 14. septembrī ( College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — J. Slob pret Productschap Zuivel (Piens un piena produkti — Tiešā pārdošana — References daudzums — Pārsniegums — Papildmaksājumi pienam — Ražotāja pienākums glabāt krājumu uzskaites dokumentus — Regulas (EEK) Nr. 536/93 7. panta 1. un 3. punkts — Papildu valsts pasākumi — Dalībvalstu kompetence)