Vec T-72/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júla 2016 – Bank Mellat/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zrušenie napadnutých aktov — Zastavenie konania“)