Zaak T-72/12: Beschikking van het Gerecht van 18 juli 2016 — Bank Mellat/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Nietigverklaring van de bestreden handelingen — Afdoening zonder beslissing”)