Sag T-72/12: Rettens kendelse af 18. juli 2016 — Bank Mellat mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — annullation af de anfægtede retsakter — ufornødent at træffe afgørelse)