Zaak C-392/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 6 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bucureşti — Roemenië) — Dumitru Marcu/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 199, lid 1, onder c) — Geen identificatie voor btw-doeleinden — Verleggingsregeling — Prejudiciële vraag van hypothetische aard — Niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing]