Rectificatie van de bekendmaking — Openbare raadpleging — Geografische aanduidingen uit Japan (Publicatieblad van de Europese Unie C 217 van 1 juli 2020) 2020/C 219/12