KOMISIJOS REKOMENDACIJA TARYBAI iš dalies pakeisti 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos dalyvavimo derybose dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų