KOMISSION SUOSITUS NEUVOSTOLLE Euroopan unionin osallistumisesta valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta vuonna 1979 tehtyyn yleissopimukseen liittyvään, vuonna 1998 tehtyyn raskasmetalleja koskevaan pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskeviin neuvotteluihin 26 päivänä heinäkuuta 2010 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta