Sdělení Komise Pokyny pro provádění nařízení o jednotné digitální bráně Pracovní program na období 2021–2022 (Text s významem pro EHP) 2021/C 71/02