Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9482 – SKT/Comcast/JV) (Text av betydelse för EES.)