2009/142/ES: Odločba Komisije z dne 18. februarja 2009 o finančnem prispevku Skupnosti pri nujnih ukrepih za boj proti aviarni influenci v Združenem kraljestvu leta 2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 977)