2009/142/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 18 ta' Frar 2009 dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għal miżuri ta’ emerġenza għall-ġlieda kontra l-Influwenza tat-Tjur fir-Renju Unit fl-2008 (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 977)