2009/142/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 18. februāris ) par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Apvienotajā Karalistē 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 977)