2009/142/EB: 2009 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos skubių kovos su paukščių gripu priemonių Jungtinėje Karalystėje 2008 m. išlaidoms padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 977)