Europeiska unionens officiella tidning, L 289, 19 oktober 2012