Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 289, 2012. gada 19. oktobris