Euroopan unionin virallinen lehti, L 289, 19. lokakuuta 2012