Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 289, 16 november 1979