BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 april 1989 houdende goedkeuring van het door de Ierse Regering ingediende programma met in 1989 te nemen maatregelen inzake specifieke steun voor de ontwikkeling van de landbouwstatistiek in Ierland (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (89/324/EEG) (89/324/EEG) #