Beschikking van de Commissie van 11/02/2005 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.3675 - CITIGROUP / BALTISCHES HAUS / UAB PALINK / JV) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)