Verordening (EG) nr. 1097/2006 van de Commissie van 14 juli 2006 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 45e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999